Markarbete för företag

Simon Hassona
Kontaktperson
021-475 46 00info@h-mark.se

Din partner för professionella markarbeten för företag

H Mark är ett väletablerat och komplett gräv- och anläggningsföretag med lång erfarenhet. Vi är stolta över att erbjuda en omfattande uppsättning markarbetstjänster som är skräddarsydda för att möta företags behov.

Vi förstår att marken spelar en avgörande roll för framgången för ert företag, och vi är här för att hjälpa er skapa en stabil, väl underhållen och funktionell markyta som stödjer er verksamhet och skapar en säker och attraktiv arbetsmiljö.

Markarbete för alla miljöer
Vårt erfarna team av yrkesmän har den kunskap och kompetens som krävs för att genomföra markarbeten av högsta kvalitet för företag i alla branscher. Oavsett om ni behöver bygga nya parkeringsplatser, skapa imponerande entréer, utveckla utomhusanläggningar eller genomföra dräneringsåtgärder, kan ni lita på oss för pålitliga och professionella lösningar.

Alla markarbeten har sina egna krav
Vi förstår att varje beställare har sina unika behov när det gäller markarbeten. Vi på H Mark arbetar nära er för att förstå era visioner och mål, och skapar en plan som lever upp till era förväntningar. Oavsett om ni behöver anpassa er befintliga markyta för att möta era verksamhetskrav eller genomföra större anläggningsprojekt, så kan ni känna er trygga med att vi har den erfarenhet och expertis som krävs för att leverera resultat av högsta kvalitet.

Kontakta oss idag för att diskutera era markbehov och låt oss tillsammans genomföra byggprojekten som ni behöver hjälp med.

Kontakta oss idag för att diskutera dina markbehov och ta reda på hur vi kan hjälpa dig. Tillsammans bygger vi en solid grund för framgång i ditt byggprojekt.

Simon Hassona
Kontaktperson
021-475 46 00info@h-mark.se
Kontakta oss

Några av våra partners

Så kan vi hjälpa dig som företag

H Mark är ett väletablerat och komplett gräv- och anläggningsföretag med lång erfarenhet. Vi är stolta över att erbjuda en omfattande uppsättning markarbetstjänster som är skräddarsydda för att möta företags behov.

Totalentreprenad

Med vår totalentreprenad tar vi hand om hela processen från början till slut. Vi ansvarar för att planera, organisera och utföra alla steg inom markarbetet, vilket ger er en smidig och effektiv hantering av projektet.

Totalentreprenad

Parkeringar

Vi kan hjälpa till med utformning och konstruktion av parkeringsplatser och uppställningsplatser som är anpassade efter företagets behov och krav. Det kan inkludera schaktning, markplanering, asfaltering och markering för att skapa en välorganiserad och funktionell parkeringsyta.

Kontakta oss

Infarter och vägar

Vi kan bygga och förbättra infarter och vägar för att ge en smidig och säker transport inom och runt ditt företagsområde. Vi tar hänsyn till trafikflödet och skapar hållbara och slitstarka vägar som möter de högsta standarderna.

Kontakta oss

Dränering

Vi kan installera effektiva dräneringssystem för att hantera vattenavrinning på företagets område och förhindra översvämningar eller fuktproblem. Vi utvärderar markens beskaffenhet och skapar skräddarsydda lösningar för att förbättra avvattningen och säkerställa att din verksamhet fungerar smidigt under alla väderförhållanden.

Dränering

Utomhusmiljö

Vi kan hjälpa till med att skapa en attraktiv och professionell utomhusmiljö genom landskapsdesign och markarbeten. Det kan inkludera plantering av grönområden, installation av träd och buskar, anläggning av gångvägar och terrasser, samt stensättning för att skapa en estetiskt tilltalande arbetsmiljö för både anställda och besökare.

Kontakta oss

Stensättning

Om du vill förbättra gångvägar, uteplatser eller uppfarten kan H Mark hjälpa till med markarbeten för stensättning och plattläggning. Vi kan hjälpa till att välja rätt material och skapa en jämn och attraktiv yta som passar ditt hem.

Stensättning

Industriområden

Vi har erfarenhet av att utföra markarbeten för industriområden och lagerplatser. Det kan inkludera nivellering av marken, schaktning för att skapa byggnadsgrund och transportvägar, samt installation av slitstarka ytor för tunga fordon och utrustning.

Industriområden

Husgrunder

När det kommer till att bygga ett nytt hus är en välkonstruerad och stabil grund av yttersta vikt. H Mark erbjuder professionella och pålitliga tjänster för husgrunder som säkerställer att ditt byggprojekt startar på rätt sätt.

Husgrunder

Finplanering

När det gäller att skapa en estetiskt tilltalande och välstrukturerad utomhusmiljö är finplanering en viktig komponent. H Mark erbjuder kvalitativa tjänster inom finplanering för att hjälpa dig att förverkliga din vision och skapa en imponerande utemiljö.

Finplanering

Snöröjning

När det gäller att skapa en estetiskt tilltalande och välstrukturerad utomhusmiljö är finplanering en viktig komponent. H Mark erbjuder kvalitativa tjänster inom finplanering för att hjälpa dig att förverkliga din vision och skapa en imponerande utemiljö.

Snöröjning

Materialtransport

Vi har en modern och välskött fordonsflotta som är utrustad med den senaste tekniken för materialtransport. Våra fordon är kapabla att hantera både små och stora mängder material, och våra förare ser till att transporterna utförs effektivt och säkert.

Materialtransport

Markarbete till Företag & beställare

Kontakta oss idag för att diskutera era markbehov och låt oss tillsammans bygga en solid grund för framgång i er företagsverksamhet.

Vi erbjuder en rad olika markarbeten för företag. Det kan innefatta att bygga nya parkeringsplatser och uppställningsplatser som optimerar utrymmet och säkerställer smidig och effektiv hantering av fordon. Vi kan också hjälpa er att skapa imponerande entréer och utomhusmiljöer som ger ert företag en professionell och attraktiv framtoning.

Dränering och avvattning är också en viktig del av vårt erbjudande till företag. Vi kan installera effektiva dräneringssystem för att hantera vattenavrinning och undvika problem med översvämningar eller fukt. Vi tar hänsyn till era specifika behov när det gäller dränering och skapar skräddarsydda lösningar för att säkerställa en sund arbetsmiljö oavsett väderförhållanden.

När ni väljer H Mark som er samarbetspartner för markarbeten kan ni vara säkra på att ni får en pålitlig och engagerad partner som förstår era unika behov. Vi arbetar effektivt och noggrant för att se till att markarbetet utförs på rätt sätt och i rätt tid. Vi använder moderna tekniker och högkvalitativa material för att uppnå bästa resultat och erbjuda er en långvarig och pålitlig lösning.

Simon Hassona
Kontaktperson
021-475 46 00simon@h-mark.se

Låt oss hjälpa er med markarbete & entreprenad

Vi ser fram emot din kontakt! Ring oss på 021-475 46 00 eller fyll i formuläret nedan. Berätta om ditt projekt och hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi snart till dig med svar och ytterligare detaljer.